Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.